Alternate Cinematic Camera Skyrim Se, Mens Pinky Rings Amazon, The Female Brain Book, Gladwell Gecko Robot Window Cleaner, John Powell Net Worth, How To Calculate Baby Full Month Date, Real German License Plate, Does Simon Come Back To Teachers, Community-based Livelihood Programs, Pymol System Requirements, Pg With Food In Viman Nagar, Pune, "> Alternate Cinematic Camera Skyrim Se, Mens Pinky Rings Amazon, The Female Brain Book, Gladwell Gecko Robot Window Cleaner, John Powell Net Worth, How To Calculate Baby Full Month Date, Real German License Plate, Does Simon Come Back To Teachers, Community-based Livelihood Programs, Pymol System Requirements, Pg With Food In Viman Nagar, Pune, ">

similarities between himachal pradesh and kerala in malayalam

ഹിമാചൽ പ്രദേശ്‌ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള പതിനെട്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ്‌. CHANDIGARH: The Himachal Pradesh government has accorded the status of second language to Sanskrit since it is rich in vocabulary, literature, thoughts and … [15] ഇന്നത്തെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കുന്നുകളിലേക്ക് ഭോതാസ്, കിരാത്താസ് എന്നിവരെ പിന്തുടർന്ന് കുടിയേറിയവരാണ് കോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടകൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. However, there are many historic and old monuments in Himachal Pradesh which adds to its scenic beauty. [22] ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായ നിരവധി അന്യായങ്ങളിൽനിന്ന് ആവർഭവിച്ച 1857 ലെ കലാപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യയുദ്ധത്തിൽ,[23] മലയോര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരെപ്പോലെ രാഷ്ട്രീയമായി സജീവമായിരുന്നില്ല. Considering the multi-state links of the case, the director general of police of Maharashtra has transferred the case to the ATS. It is a large state with different religions, beliefs, rituals and also various tribes and all live in peace and serenity adding to the picturesque surroundings. സിന്ധു, ഗംഗാ തടങ്ങളെയാകെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ നദികളാണ് ജലസമ്പന്നമാക്കുന്നത്. Climate of Himachal Pradesh The climate varies across the state with the altitude. While Punjab is a border state in north, Kerala is a coastal state in south. Soil- Sandy and Laterite 5. Rather than state as a whole , I would answer in terms of city . Facebook Twitter. While Punjab is a border state in north, Kerala is a coastal state in south. They wear footwear that is made from leather or Yak skin and also specific grass. Kerala 1. The tribes of Lahaul – Spiti also dress in a similar way – heavy ornaments with bold colors. Kerala is an Indian state, where federal legislative power is vested in the unicameral Kerala Legislative Assembly.The multilateral system has, since 1956, been dominated by the several pre-poll and post-poll alliances. ROHIT KUMARROLL NO. The word sood was derived from Punjabi word Sud meaning interest acquired on the principal amount by the money lenders. അവർ തങ്ങളുടെ സൈനിക ശക്തി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും തങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. Emigration 6,816 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള റിയോ പർഗിൽ ആണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പർവതശിഖരം. Law and order is also somehow similar in these states. It is a little hamlet that has managed to stay untouched by a lot of visitors and is not yet commercialized. Men wear long Kurta over a dhoti. എന്നിരുന്നാലും, 1809 ൽ മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിങ്ങിന്റെ കീഴിലായിരുന്ന കാംഗ്ര കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കാൻ നേപ്പാളി സൈന്യത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. 1966-ൽ അയൽപ്രദേശമായ പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനത്തെ മലയോര പ്രദേശങ്ങൾ ഹിമാചലിൽ ലയിപ്പിക്കുകയും അന്തിമമായി 1971-ൽ പൂർണ സംസ്ഥാന പദവി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. Prime Minister Narendra Modi on Saturday congratulated a girl from Kerala who sang a Himachali song, which has gone viral on social media. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് വടക്കുഭാഗത്ത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് പഞ്ചാബ്, തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് ഹരിയാന, തെക്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു. Kaale Channe ka Khatta. Though Telugu and Kannada do have a similar script, and have a lot in common. I am from Shimla and I have been to Kerala ( 2–3 times). It is also served together with the Madra dish. പടിഞ്ഞാറൻ ഹിമാലയൻ താഴ്‌വരയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഈ ചെറു സംസ്ഥാനം നിരവധി കൊടുമുടികൾ നിറഞ്ഞതും ഒട്ടേറെ നദികളുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനവും കൂടിയാണ്‌. പർവ്വതപ്രദേശങ്ങൾ പ്രബലമായ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽക്കുതന്നെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ഒന്നിലധികം തരംഗങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നു. Especially interesting for peace lovers and adventure seekers. Difference Between Kerala and Punjab. പടിഞ്ഞാറൻ ഹിമാലയൻ താഴ്‌വരയിൽ � Himachal Pradesh, Kerala, and Tamil Nadu have been ranked highest in terms of being on track to achieve the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDG), according to … The natives are known as Pahari people. സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 90 ശതമാനും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണ് അധിവസിക്കുന്നത്. The costs differ as per the specific wool availability. The women wear long dresses from their neck to their feet. The vibrant and colorful handloom fabric is now the culture identity of the state. 027MBA 2NDSEM.“AB” GROUP 2. Himachal Pradesh and Uttarakhand are very small states in terms of population and area in the Indian Union. Kinnaur is a picturesque location that is popular and so are the traditional tribal dresses around the nation especially the Bushehri topi which is a cap, Stall and Dohru. [11] 2017 ലെ സി‌എം‌എസ് - ഇന്ത്യ അഴിമതി പഠന സർവേ പ്രകാരം ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അഴിമതി കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം. This is a tangy and sour flavoured authentic Pahari Dish that is served alongside rice. The Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2019 was notified by the state home department on Friday. This makes it more interesting for people to visit. It is prepared all over the state of Himachal Pradesh. ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ലേഖനം അപൂർണ്ണമാണ്‌. The air travel (bird fly) shortest distance between Kerala and Himachal Pradesh is 2,326 km= 1,445 miles. Climate- Moderate, Hot, Humid, Rainy season 3. Though many of them have been reduced to ruins, they still haven't lost their glory and splendor completely. Though they were formed in different time periods and due to different geopolitical factors yet they have so much in common. ചമ്പ, മാണ്ഡി, ബിലാസ്പൂർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് പല മേഖലകളിലും മികച്ച പുരോഗതി കൈവരിച്ചിരുന്നു. He shared a … There is intricate embroidary that makes them even more attractive and it makes it even more expensive due to thisi work. Irayimmam Tampy, wrote a lyric for the melody of the traditional lullaby which is one of the most beautiful songs of this kind in Malayalam. It is not the same as Malayalam poetry,although most of it is poetry driven.Kerala has a rich tradition in Carnatic music. This national park in Kerala is located in the Idukki district along the western ghats and is … ഷിംലയാണ്‌ തലസ്ഥാനം. 4. Kullu Dussehra Himachal Pradesh Dussehra celebration in Kullu is not at all similar to celebration in various other parts of the country as no porcelain figurine of Ravan or Kumbhkarna is burned. It is not the same as Malayalam poetry,although most of it is poetry driven.Kerala has a rich tradition in Carnatic music. Mroeover, the handwoven garments and handlooms are also a major business among the Himachali people and they also export some to various parts of the world. www.himachal.nic.in † It was elevated to the status of state by the State of Himachal Pradesh Act, 1970: ഹിമാചൽ പ്രദേശ്‌ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള പതിനെട്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ്‌. Only a local or traditional people can spot the difference at once as there is very little difference in the way they dress as they are almost identical. Himachal Pradesh harv error: no target: CITEREFVerma1995 (, https://ml.wikipedia.org/wiki/Himachal_Pradesh, "Telangana's 'people's leader' Bandaru Dattatreya appointed Himachal Pradesh Governor", "Justice Lingappa Narayana Swamy Takes Oath As Himachal Chief Justice", "Himachal becomes India's second 'Open Defecation Free' state, to get Rs 9,000 cr funding from World Bank", "HP least corrupt state: CMS-India study", "Corruption on decline in India; Karnataka ranked most corrupt, Himachal Pradesh least: Survey", ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളും, https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹിമാചൽ_പ്രദേശ്‌&oldid=3506412, ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം - അപൂർണ്ണലേഖനങ്ങൾ, പ്രമാണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനരഹിതമായ കണ്ണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾ, ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ-ഷെയർഎലൈക്ക് അനുമതിപത്ര. തിമൂറും സിക്കന്ദർ ലോധിയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിമ്ന്നഭാഗത്തെ കുന്നുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നിരവധി കോട്ടകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. They are made from various materials such as woolen for winters and cottons for summers. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ധൌലാധർ നിരയുടെ താഴ്‌വരയിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. 1. മഹാസു പഹാരി, മണ്ട്യാലി, കാംഗ്രി, കുളു, ബിലാസ്പുരി, കിന്നൗരി, ലഹൗലി, പട്ടാണി. The music of Kerala has a long and rich history. It is difficult to find similarities between these two states of India. It is cultural to wear a specific turban / cap for men and a shawl / cloth for women over their head for the people in Himachal Pradesh. They also wear a long cloth over their head to cover the head which knotted up to stay in place on the head. Climate- Moderate, Hot, Humid, Rainy season 3. They tie it up with a fat belt called ‘Dora’ . നിവധി ഉറവ വറ്റാത്ത നദികൾ ഒഴുകുന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഹിമാലയൻ താഴ്‌വരകളിലാകമാനമായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു. Partly the dressing also makes even the climatic conditions of the harsh winters which is another reason to influence the traditional attire of Himachal Pradesh. താരായ് ബെൽറ്റിനോടുചേർന്ന് നേപ്പാളി സൈന്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി നേരിട്ട് കലഹത്തിലേർപ്പെട്ടതിനുശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ സത്‌ലജ് പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കി. 1806 ൽ നിരവധി പ്രവിശ്യാ മേധാവികളുടെ സഹായത്തോടെ കാൻഗ്രയുടെ ഭരണാധികാരിയായ സൻസാർ ചന്ദ് കറ്റോച്ചിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. Even the happiness of the harvest season, the sacramental union of man and woman, and the advent of progeny also found expression in beautiful melodies. Telangana 2. The traditional Kullu Dussehra is arranged in the month of October and gets off an amazing start with the standard procession of Lord Raghunathji. അവയിൽ ചിലത് വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ മേധാവിത്വം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. This is a question to the people of India as well as Indian diaspora in North America, Europe & Australasia. Himachal Pradesh is famous for its hill stations like Shimla, Manali etc. Sex ratio of both the states are quite similar. There are many languages that are widely spoken in Kerala. Each year hundreds of festivals are celebrated throughout the world. Himachal Pradesh is predominantly occupied by the Hindus along with the Buddhists who are mostly located in the districts of Lahaul and Spiti and Kinnaur which share the Tibetan border. ഈ താൾ അവസാനം തിരുത്തപ്പെട്ടത്: 14:37, 31 ഡിസംബർ 2020. 2250 നും 1750 നും ഇടയിൽ വളർന്നു പന്തലിച്ചിരുന്നു. The tribal women can be seen decked up in bulky silver jewelery and ornaments even on dress and mostly this is a casual attire for them. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം, ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാരും സിൽദാറുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ ഹിമാലയത്തിലെ 28 ചെറുകിട നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന്റെ ഫലമായി 1948 ഏപ്രിൽ 15 ന് ചീഫ് കമ്മീഷണറുടെ കീഴിൽ പ്രവിശ്യ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പ്രവിശ്യ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. Himachal Pradesh, as the land of lords it is popularly known, has people of diverse cultures and traditions settled across its different regions. The other dresses they wear is the traditional Salwar – Kameez. Punjab is inhabited by warrior Sikh tribe while Kerala is inhabited by Dravidian population. Kerala issued a high alert against bird flu on Tuesday after declaring bird-flu as a state-specific disaster after the outbreak of the virus was confirmed in certain parts of Kottayam and Alappuzha districts. Bengaluru: “When we think of Japan, we think of it as an insular culture. Kerala has a very rich folk song tradition. Jammu & Kashmir 3. The ethnic dressing of Himachal Pradesh is influenced by their rich tradition and cultural honor as well as the climatic conditions of the harsh cold of the mighty Himalayas. Geography- Has 600+ Km of coastline in the west and Western ghats in the east. The list of 10 such festivals of himachal pradesh is presented here: Along with the Hindu community, Himachal Pradesh is home to hundreds of Buddhists, given its border with Tibet and many nomadic groups. Other Traditional Clothing Items of Himachal Pradesh. Hindi and Pahari are the main Indo-Aryan languages spoken by the people of Himachal Pradesh. It is also to keep them warm and protect the head from the cold breeze and chilly climate. They forgot the tedium of toil by singing songs. [16], വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനപദ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അനവധി ചെറിയ റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയും അവയെ പിന്നീട് ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു. This traditional Himachali dish can be found mostly in the district of Kangra in Himachal Pradesh. Crops- Rice, Spices, Banana, Tea, Coffee, Tapioca, Rubber 2. However, for special festivals or ceremonies, they wear new clothes including the Kurta, pajama, stiff caps, or turbans and wrap an exquisite shawl around themselves as part of dress. The farmers, the peasants, the boat men have all contributed to this tradition. It is prepared all over the state of Himachal Pradesh. They also wear Ghagra and Cholis called shirts or blouse over a long loose skirt type trousers and the traditional Salwar – Kameez with a dupatta, meaning a long cloth to wear over the dress and head. Not sure how fair this study was, tough. You can chill on the beach, meander through the tea estates of Munnar, or simply cruise on the backwaters onboard Kettuvallam (traditional houseboats).. Landscapes In Himachal Pradesh The culture of Himachal Pradesh is largely reflected in the people like diverse tribes, cuisine, occupations, and their traditional dressing. The state government officials of the Himachal Pradesh have also begun surveying the areas in the vicinity of the lake to ascertain if the virus has also transmitted into the poultry birds. ഈ നദികൾ ഉറവ വറ്റാത്തതും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും മഴയും മൂലം വർഷംമുഴുവൻ ജലലഭ്യതയുള്ളതുമാണ്. Kerala and Punjab are two very important states of the Union of India. If you travel with an airplane (which has average speed of 560 miles) from Kerala to Himachal Pradesh, It takes 2.58 hours to arrive. They wear special materials for the special celebrations or festivals that have intricate work including embroidery on handwoven cloth. എന്നിരുന്നാലും, ആദ്യ ആംഗ്ലോ-സിഖ് യുദ്ധത്തിൽ 1846[20] ലെ സംവാട്ടിലെ ലാഹോർ ദർബാറിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് സിബ നാട്ടു രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന രാജാ റാം സിംഗ് സിബ കോട്ട പിടിച്ചെടുത്തു. Rona Lachat. It replaces a 2006 law that has been repealed by the assembly. കിഴക്കുഭാഗത്ത് ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ടിബറ്റ് സ്വയംഭരണ പ്രദേശവുമായി സംസ്ഥാനത്തിന് അതിർത്തിയുണ്ട്. These belts are made with special handwoven and are various sizes and made attractive. Himachal Pradesh, as the land of lords it is popularly known, has people of diverse cultures and traditions settled across its different regions. They cover their heads with a turban which is a long cloth tied over the head. However, Japan and India share many cultural similarities such as festivals marking the changing seasons, rituals and art inspired by nature, and an adherence to the lunar calendar,” said sarod artiste and Japanese language expert Anupam Joshi, in his talk, ‘Identifying Our Shared Identity! പർവത ശൃംഖലകളെ മുഴുവൻ ഹിമാലയൻ നദികൾ മുറിച്ചുകടന്നുപോകുന്നു. Sikhs, Muslims, and Christians are also found in the state in small groups. Due to its make it is on the higher price side. [24] ബുഷഹർ ഒഴികെ, ഈ പ്രദേശത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ഏറെക്കുറെ നിഷ്‌ക്രിയരായി തുടർന്നു. ഗൂർഖ സാമ്രാജ്യം നിരവധി നാട്ടു രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് 1768 ൽ നേപ്പാളിൽ അധികാരത്തിലെത്തി. Apart from this the traditional folk Pahari culture here is known widely for its unique nature and several interesting aspects. ക്രമേണ നേപ്പാൾ രാജ്യം സിർമോറിനെയും ഷിംലയെയും കീഴടക്കി. Kerala ranked 1st in HDI (Health development index) while H.P ranked 3rd. Here are the two main clothing accesories of Himachal Pradesh. These shawls are made from fur of different animals – lamb, yak, or pashmina and Angora fibers. As Yak is very common in the region even the clothing is made from Yak leather. Another lullaby melody was chosen by Cherrusseri in the 15 th century to retell the Krishna story from the Bhagavatha in mellifluous verse in a Kavya of classical dimensions with forty-seven cantos. The landscape in Kerala consists of coastline, hills, and of course the backwaters.With this variation of landscape honeymooners get many options for their romantic escape. The women of the two major castes of Himachal Pradesh wear something similar and their dress is also identical. Bihar 9. അമർ സിംഗ് താപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നേപ്പാളി സൈന്യം കാൻഗ്രയെ ഉപരോധിച്ചു. ഹർഷവർധന രാജാവിന്റെ ആധിപത്യത്തിൻകീഴിലെ ഒരു ചെറിയ കാലയളവിനുശേഷം, ഈ പ്രദേശം പല രജപുത്ര നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പല പ്രാദേശിക ശക്തികൾക്കിടയിലായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. So today we bring “ These 10 similarities between Himachal Pradesh and Uttarakhand will leave you in awe “ Shojha village links the districts Shimla and Kullu as it is located on the border of two. They also cover the head with an attractive big cloth called ‘Thipu’ / Patoo’ or Dhatu. Songs formed a major part of early Malayalam literature, which traces its origin to the 9th century CE. AREA 55,673 km2 (21,495 sq mi)CAPITAL ShimlaPOPULATION 6,856,509LANGUAGE Hindi, Pahari, Punjabi,Dogri, Kangri and KinnauriBEST TIME TO VISIT March to JuneClimate• Avg. ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലെ മലയോരമേഖലകളിലുൾപ്പെട്ടിരുന്നു. It is also to keep them warm and protect the head from the cold breeze and chilly climate. The Himachali people are widely divided into two ancient classes – Brahmins and Rajputs. They wear bright and shiny dresses and ornaments to functions and various events or gatherings. The velvet material caps are worn for special occassions. Himachal Pradesh frequently witnesses forest fires during dry weather conditions. This is a tangy and sour flavoured authentic Pahari Dish that is served alongside rice. They also wear a lengthy overcoat or waistcoat and tie a turban on their head to cover their head. Well first things first, the language itself, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam, are pretty much different from each other. The state of Himachal Pradesh, India is a hilly region and it experiences a pleasant Climate through out the year. Both have their own similarities and differences. 8 Days - Himachal Tour Packages from Delhi, 15 Days - Golden Triangle with Himachal Tour, Delhi - Pathankot - Dalhousie - Khajjiar - Delhi, Jaipur – Chandigarh - Dalhousie - Khajjiar - Jaipur, Mumbai – Chandigarh - Dalhousie - Khajjiar - Mumbai, Ahmedabad – Chandigarh - Dalhousie - Khajjiar - Ahmedabad, Jaipur – Chandigarh - Shimla - Kufri - Chail - Jaipur, Mumbai – Chandigarh - Shimla - Kufri - Chail - Mumbai, Ahmedabad – Chandigarh - Shimla - Kufri - Chail - Ahmedabad, 15 Best Places to Eat in Himachal Pradesh, Top 10 Traditional Food of Himachal Pradesh, 10 Best Hill Stations in Himachal Pradesh, 15 Famous Historical Places in Himachal Pradesh, 15 Best Places to Visit in Himachal Pradesh, 10 Famous Religious Places in Himachal Pradesh. Kerala's breathtaking beauty has wooed travellers from all over the globe. Soil- Sandy and Laterite 5. Himachal Pradesh possesses a rich cultural heritage and one of the famous of the arts is paintings which show a diversity in the are due to the presence of Tibet as one of its borders as well as Kashmir which has influenced and blessed the state with a beautiful fusion of the two art styles and which comes alive in the form of paintings of Himachal Pradesh. NEW DELHI: Himachal Pradesh, Delhi, Rajasthan, Haryana, Kerala and Goa, in that order, are the current coronavirus hotspots with high positivity rates (confirmed cases per 100 tests) - between … It is made from the goat hair of Pashmina goat and are very expensive shawls that are in great demand. Winter 7 °C (45 °F)• Avg. Malayalam Art Integrated Project | Comparison between Himachal Pradesh and Kerala |CBSCE ഇതു വികസിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുക. The state of Himachal Pradesh is spread across a large region and so many different tribes live here. [26] ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധസമയത്ത്, മലയോര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മിക്കവാറും ഭരണാധികാരികൾ ബ്രിട്ടീഷ് കിരീടത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ യുദ്ധശ്രമങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. Here are the most famous ornaments of women of Himachal Pradesh: It is cultural to wear a specific turban / cap for men and a shawl / cloth for women over their head for the people in Himachal Pradesh. Odisha 10. Himachal Pradesh and Uttarakhand are very small states in terms of population and area in the Indian Union. It helps to keep them warm in the harsh weather. Rajput men wear their turbans and also grow their mustache long as a sign of pride. ചന്ദ്ര ഭാഗാ അല്ലെങ്കിൽ ചെനാബ്, രവി, ബിയാസ്, സത്‌ലജ്, യമുന എന്നിവയാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ നദീതട സംവിധാനങ്ങൾ. Traditionally a purdah system prevailed in the region but now that is no longer followed in the state. Learn / Earn Money Auto Tech Careers Education Agriculture Youth Environment Science … Islam is the second largest group with a population of 24.7%. It is also served together with the Madra dish. [10] ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഈ പ്രദേശത്തെ കൂടുതലായും ഭരിച്ചിരുന്നത് പ്രാദേശിക രാജവംശങ്ങളായിരുന്ന. Himachal Pradesh is a beautiful state of India, full of historical and mythological legends that speak volumes of its royal past. [28], ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം നദികളും ഹിമാനികളും കൂടിച്ചേർന്നതാണ്. Leisure Movies Sports Music Travel Books Magazines Free E-book Game Zone Sudoku. The Climate of any place is dependent on various geographical factors. Introduction of the state Himachal pradesh to children. This month, a forest fire which started near Kullu raged for several days before being brought under control. However, there are certain festivals that are most popular among himachali’s. It is a large state with different religions, beliefs, rituals and also various tribes and all live in peace and serenity adding to the picturesque surroundings. Caps / Topis / Shaws of Kullu – This is one of the msot attractive caps found in Kullu regions of Himachal Pradesh. 1. They are called Kullu topi and found in the region near River Beas called Kullu. 1858 ലെ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ വിളംബരത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രദേശങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് കിരീടത്തിന് കീഴിലായി. Similarities :-Both have similar literary rate. People buy them as exquisite items especially for special occassions to cover from cold winter nights. Himachal has a lower altitude than Himadri, and on an average has an altitude of 12000 to 15000 feet. ഷിംല, കുളു, മനാലി എന്നിവ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ പ്രസിദ്ധമായ വിനോദ സഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളാണ്. Here compare the population, area, seasons, state symbols..... @lincy & kids Himachal Pradesh is a hilly area while Kerala is a coastal area. 1 Answer. Shojha is a small village located in Seraj Valley in the state of Himachal Pradesh. The music of Kerala has a long and rich history. The official state language of Himachal Pradesh is Hindi. The Brahmin priests wear mostly white colored dresses and also have a soft cloth like a towel over their shoulders. Andhra Pradesh 5. Kerala. Geography- Has 600+ Km of coastline in the west and Western ghats in the east. They drape a lengthy silky overcoat over it. Men wear a long Kurta over Chudidar Pyjamas that hold the ankles tight. Kaale Channe ka Khatta. 12. Forest fires were also reported in Shimla and other parts of the state. Kerala and Punjab are two very important states of the Union of India. Ornaments and jewelry is part of the dressing of the Himachali people especially women and are worn by all Himachali women including the tribals, Rajputs, and Brahmins. Sikhs, Muslims, and Christians are also found in the state in small groups. ഉയരത്തിലെ തീവ്രമായ വ്യതിയാനം കാരണമായി ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ കാര്യമായ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു. Weather today and outlook: As per the National Weather Forecasting Centre of the India Meteorological Department (IMD), cold wave to severe cold wave conditions would occur in some pockets of Punjab, Haryana, Chandigarh, West Uttar Pradesh and north Rajasthan during first half of the 1st week and decrease thereafter Get more India News and Business News on Zee Business. Relevance. West Bengal 4. 1. This traditional Himachali dish can be found mostly in the district of Kangra in Himachal Pradesh. Summer 28 °C (82 °F)Precipitation 1,469 mm (57.8 in) These are vibrant and colorful and generally starched to keep it stiff. However, there are certain festivals that are most popular among himachali’s. Kerala vs Punjab. [21] ബ്രിട്ടീഷുകാർ ക്രമേണ ഈ മേഖലയിലെ പരമോന്നത ശക്തിയായി ഉയർന്നു. Now a days, you can find the youngsters of Himachal Pradesh in the western causals such as jeans and T – Shirts and girls in tops and skirts. Lv 7. [25] ചമ്പ, ബിലാസ്പൂർ, ഭാഗൽ, ധാമി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾ ഉൾപ്പെടെ ചിലർ ലഹളയുടെ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനു സഹായം നൽകിയിരുന്നു. തോൽവിക്ക് ശേഷം അവർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു. In Himachal Pradesh they are mainly concentated in Kangra, Hamirpur, Chamba, Bilaspur and urban centres like Mandi, Kullu, Solan and Shimla. They are the authentic traditional caps and now they are also sold to several destinations and tourists. Pashmina Shawl – This particular shawl is availabel in many parts of North India including Himachal Pradesh. They wear ethnic dressing especially during festivals, ceremonies, gatherings and special occassions. ഏതാണ്ട് സാർവത്രികമായി വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മലയോര സംസ്ഥാനത്ത്, 2016 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് 99.5 ശതമാനം വീടുകളിലും വൈദ്യുതി ഉണ്ട്. Languages of Himachal Pradesh - The people of the state of Himachal Pradesh are multilingual and converse in several languages. 20 Indian jawans were martyred in the clash.The Chinese side also suffered casualties, however, it hasn't acknowledged it ever. Almost 96% of the total population in Kerala speaks Malayalam, followed by Tamil which is spoken by Tamil people in the state. Himachal Pradesh is predominantly occupied by the Hindus along with the Buddhists who are mostly located in the districts of Lahaul and Spiti and Kinnaur which share the Tibetan border. They are somewhat circular in shape, thick or stiff, and is designed to look attractive especially on the front of the cap. Avian influenza confirmed in 4 states, here is all you need to know about bird flu outbreak - Avian influenza is a viral disease that is contagious and can spread from one bird to other birds and animals. [17] പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മഹ്മൂദ് ഗസ്നി കാൻഗ്രയെ കീഴടക്കി. Uttar Pradesh 7. In the southern low tracks between an altitude of 400-900 it is hot sub humid type, between 900-1800m altitude warm & temperate, between 900-2400m cool & temperate, cold alpine & glacial above 2400- 4800m altitude. THAT IS A RELIGION not … They like their ethnic dressing and dress in traditional costumes as they safeguard and honour their diversity. It is said to protect feet from cold and keep the feet warm. Kerala 1. Assam 6. Soods - Soods are merchants who are known for their dynamism in trading as well as in service and hospitality industry. They wear a lot of bangles to accessorize their dressing. So, these overcoats are designed by golden threads and embroidery over yak leather. 2. Himachal Pradesh, Kerala, and Tamil Nadu have been ranked highest in terms of being on track to achieve the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDG), according to … വലിയ അളവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ആസ്വദിച്ചിരുന്ന ഈ നാട്ടു രാജ്യങ്ങൾ ദില്ലി സുൽത്താനേറ്റിന്റെ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾക്കു വിധേയമായിരുന്നു. The natural and scenic beauty of Himachal Pradesh remains unmatched to anywhere else in India. Differences :- Himachal Pradesh is a beautiful state of India, full of historical and mythological legends that speak volumes of its royal past. Malayalam is the official language of the state. You can also find shawls and woolens that are made in various colors and designs such as animal or plant designs that are woven on to a lighter base shade that is generally grey, white, off – white or pale yellow. The confirmation of bird flu in Rajasthan, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh and Kerala has alerted the Central government with Department of Animal Husbandry & Dairying setting up a control room in New Delhi to take stock of the situation on a daily basis and assess the preventive and control measures undertaken by state authorities. 3 years ago. News+ Latest News Today's special Local News Gulf Crime Good News News in Pics News in Videos Kerala India World NRI.

Alternate Cinematic Camera Skyrim Se, Mens Pinky Rings Amazon, The Female Brain Book, Gladwell Gecko Robot Window Cleaner, John Powell Net Worth, How To Calculate Baby Full Month Date, Real German License Plate, Does Simon Come Back To Teachers, Community-based Livelihood Programs, Pymol System Requirements, Pg With Food In Viman Nagar, Pune,

Leave a Reply